Serwer DNS wysylaj.net

Primary nameserver:
Nazwa nameservera: ns1.tld.pl
Adres IP: 94.152.254.101

Secondary nameserver:
Nazwa nameservera: ns2.tld.pl
Adres IP: 94.152.255.101




Serwer DNS 222.pl

Primary nameserver:
Nazwa nameservera: ns1.222.pl
Adres IP: 94.152.130.48

Secondary nameserver:
Nazwa nameservera: ns2.222.pl
Adres IP: 94.152.130.49




___________________________________________________________

ADRES IP SERWERA = 94.152.136.65
czyli na w/w adres IP kierujsz odpowiednie rekordy A twojego serwera DNS
gdy tylko stronę WWW kierujesz tutaj a pocztę odbierasz na swoim serwerze.



TWOJE IP = 3.236.46.172
w/w to IP twojego urządzenia, czyli stąd wiemy skąd się do nas łączysz